Βιβλιοθήκη
Ανατολικό Προαύλιο
Θεατρικό 2015
1ο ΓΕΛ Αιγίου
1ος Όροφος
Βόρειο Προαύλιο
Αίθουσα Τελετών
Αίθριο
Εργαστήριο Φυσικής
Εργαστήριο Πληροφορικής