Βόρειο Προαύλιο
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αίθουσα Τελετών
Αίθριο
Ανατολικό Προαύλιο
Θεατρικό 2015
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βιβλιοθήκη
1ος Όροφος
Εργαστήριο Φυσικής