1ο ΓΕΛ Αιγίου
Θεατρικό 2015
Εργαστήριο Φυσικής
Αίθριο
Βόρειο Προαύλιο
Αίθουσα Τελετών
1ος Όροφος
Ανατολικό Προαύλιο
Εργαστήριο Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη