Βόρειο Προαύλιο
Αίθουσα Τελετών
Θεατρικό 2015
Αίθριο
1ος Όροφος
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Εργαστήριο Φυσικής
Βιβλιοθήκη
Ανατολικό Προαύλιο
Εργαστήριο Πληροφορικής