Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανατολικό Προαύλιο
Αίθριο
Εργαστήριο Φυσικής
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
1ος Όροφος
Βιβλιοθήκη
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βόρειο Προαύλιο