1ος Όροφος
Αίθριο
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Αίθουσα Τελετών
Ανατολικό Προαύλιο
Βόρειο Προαύλιο
Βιβλιοθήκη
Εργαστήριο Πληροφορικής
Θεατρικό 2015
Εργαστήριο Φυσικής