Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργαστήριο Φυσικής
Αίθριο
Ανατολικό Προαύλιο
Βιβλιοθήκη
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βόρειο Προαύλιο
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
1ος Όροφος