Εργαστήριο Πληροφορικής
1ος Όροφος
Ανατολικό Προαύλιο
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
Βιβλιοθήκη
Εργαστήριο Φυσικής
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Αίθριο
Βόρειο Προαύλιο