Εργαστήριο Πληροφορικής
1ος Όροφος
Εργαστήριο Φυσικής
Αίθριο
Βόρειο Προαύλιο
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
Ανατολικό Προαύλιο
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βιβλιοθήκη