Εργαστήριο Φυσικής
Βόρειο Προαύλιο
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
1ος Όροφος
Ανατολικό Προαύλιο
Εργαστήριο Πληροφορικής
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βιβλιοθήκη
Αίθριο