1ος Όροφος
Αίθριο
1ο ΓΕΛ Αιγίου
Βιβλιοθήκη
Θεατρικό 2015
Βόρειο Προαύλιο
Αίθουσα Τελετών
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργαστήριο Φυσικής
Ανατολικό Προαύλιο