Βιβλιοθήκη
Ανατολικό Προαύλιο
Εργαστήριο Πληροφορικής
Βόρειο Προαύλιο
Αίθριο
Θεατρικό 2015
Αίθουσα Τελετών
Εργαστήριο Φυσικής
1ος Όροφος
1ο ΓΕΛ Αιγίου